I Aetas Diagnostics’ Salgsbetingelser kan du læse mere om betingelserne for, hvordan vi sælger vores ydelser.

 

Hvem er vi?

Aetas Diagnostics er en privat speciallægepraksis og diagnostikvirksomhed. Vi udfører sundhedsfaglige behandlinger og biologiske analyser af både private individer, virksomheder og for den offentlige sundhedssektor.

Vores adresse og kontaktoplysninger er:

Aetas Diagnostics Aps

Strandvejen 64D, 2.

2900 Hellerup

Tlf. +45 70 70 74 64

CVR : 41304731

 

Køb af produkter og booking af aftaler

Køb af vores produkter foregår enten på vores hjemmeside aetas.dk eller i vores klinik. Når du køber en vare fra os, accepterer du også vores vilkår og betingelser samt vores privatlivspolitik.

 

Booking af aftaler

 • Ved køb og accept af en af vores undersøgelser eller konsultationer, anses købet for en aftale og bliver derved den gældende aftale mellem parterne. Online handelsbetingelser (“Salgs- og leveringsbetingelserne”) gælder for enhver aftale, der bliver indgået mellem en privatperson og Aetas Diagnostics.
 • Det er en betingelse for indgåelse af aftalen, at du er fyldt 18 år. Hvis du er under 15 år, skal der fremsendes en fuldmagt fra dine forældre eller værge.
 • Ved booking skal du oplyse dit navn, e-mailadresse, telefonnummer, cpr-nummer og adresse. Hvis du er udenlandsk statsborger og ikke har et cpr-nummer, bedes du oplyse dit social security ID-nummer. Du vil modtage en bekræftelse pr. e-mail ved booking samt en faktura for købet.
 • Salgs- og leveringsbetingelserne finder anvendelse, når du bestiller eller køber varer eller tjenesteydelser hos Aetas.dk.

 

Vores Produkter

Indholdet af vores produktpakker er beskrevet på vores website. Vores helbredsundersøgelser er bygget op som grundpakker, hvor der kan tilvælges moduler. Under “Inkluderede Biomarkører” kan du se, hvad der er inkluderet, og hvad der kan vælges som tillæg. Vi fakturerer for ekstra konsultationstid, som benyttes udover det inkluderede, ligesom at ydelser, der indgår i vores behandling af dig, som der er behov for, faktureres efter behov.

 

Priser og betaling

 • Vores priser er angivet på vores website og i vores korrespondance til dig. Vi fakturerer dig for ydelserne forud for din konsultation. Enkelte ydelser såsom ekstra konsultationstid og tillægsprøver vil blive efterfaktureret.
 • Alle ordrer skal betales ved bestilling enten i forvejen eller på stedet i klinikken. Ved at betale for ordren accepterer du vores priser, salgsbetingelser og privatlivspolitik. Alle priser er i DKK og sundhedsydelser, som udføres i forbindelse med diagnose, behandling, forebyggende behandling eller fastholdelse af en sundhedstilstand er fritaget for moms. Ellers er der pålagt moms. Vi forbeholder os retten til at ændre vores priser.
 • Lægekonsultationer og konsultationer ifm. hormonterapiforløb, skal betales senest 1 uge inden den bookede tid. Ved manglende betaling aflyses tiden.
 • Du kan betale med VISA-Dankort, VISA, VISA Elektron og Mastercard samt gavekort. Ved booking af en aftale via. vores hjemmeside foretages betalingen med det samme, med undtagelse af enkelte ydelser.
 • Alle produktpriser er eksklusive alle forsendelses- og håndteringsomkostninger og eventuelle salgs-, merværdi- eller andre skatter og afgifter, der pålægges med hensyn til salg, levering eller brug af produkterne, og sådanne emner, hvis de er relevante, vil blive tilføjet til fakturaen.

 

Recepter

Oprettelse af recepter

 • For at få udstedt en recept, skal der foreligge en medicinsk indikation, som vurderes individuelt af den ansvarlige læge.
 • Prisen for oprettelse af den første recept er 1.450 DKK. Dette beløb betales, uanset om recepten er en del af en konsultation, et behandlingsforløb eller en anden pakke. Dette gælder ikke for hormonterapi forløb.
 • Sekundære recepter koster 450 DKK pr. recept.

 

Fornyelse af recepter

 • Ved fornyelse af recepter kræves der i de fleste tilfælde en konsultation, som betales separat.
 • Gebyret for fornyelse af en recept er 650 DKK pr. recept.

 

Betalingsbetingelser

 • For erhvervskunder: Betaling sker netto kontant ved fakturering, og alle ydelser tillægges moms.
 • For private kunder: Køb af ydelser og produkter kan foretages på vores website. Betaling via website sker primært med betalingskort.

 

Aflysning af konsultationer og refusion

 • Aflysning af tider til prøvetagning skal ske 96 timer før den bookede tid, for at vi kan refundere dit køb. Tiden beregnes fra det tidspunkt, vi modtager din aflysning skriftligt på vores e-mail inden for vores åbningstider. Aflysning efter 96 timer før din aftale refunderes ikke, men et tilgodebevis kan udstedes, hvis vi modtager din aflysning inden for 24 timer før din aftale. Aflysning inden for 24 timer før din aftale kan hverken refunderes eller udstedes en tilgodebevis.
 • Vi pålægger et udeblivelsesgebyr på 1.000 kr., såfremt du ikke møder op til den aftalte undersøgelse.
 • Ved lægekonsultationer opkræver vi det fulde beløb ved udeblivelse eller aflysning mindre end 72 timer før din tid.

 

Ændring af din konsultationstid

Du kan flytte din aftale op til 24 timer før din aftale. Dette gælder IKKE lægekonsultationer og konsultationer ifm. hormonterapiforløb. Ændring af tider i disse tilfælde skal ske senest 96 timer før. I nogle tilfælde kan der pålægges et gebyr for ændring. Tiden beregnes fra det tidspunkt, inden for vores åbningstider, hvor vi modtager en besked fra dig skriftligt på vores e-mail.

 

Fakturering

 • Aetas Diagnostics sender en faktura efter køb af undersøgelse eller konsultation. Fakturaen vil indeholde en kort beskrivelse af produkterne, antal, eventuelle yderligere omkostninger og den samlede pris.
 • Ethvert beløb, der ikke betales rettidigt, pålægges renter på 1,5 % pr. måned indtil fuld betaling er modtaget. Køber er ansvarlig for rimelige inddrivelsesomkostninger, som sælger måtte pådrage sig.

 

Reservationer

Vi kan kun sælge en vare, så længe den er på lager, derfor forbeholder vi os retten til udsolgte varer. Uklare resultater kan forekomme i sjældne tilfælde, og det betragtes som et leveret resultat. Vi forbeholder os retten til forsinkelser i svartider på grund af uforudsete begivenheder. I nogle tilfælde kan der opstå fejl, som kan betyde, at du skal tage din test igen.

 

Forsinkelser

Vi forbeholder os retten til forsinkelser i svartider på grund af uforudsete begivenheder. I visse tilfælde kan der forekomme fejl, hvilket kan kræve, at du bliver indkaldt til undersøgelse igen. Uklare resultater kan i sjældne tilfælde forekomme, og det betragtes som et leveret resultat. I særlige tilfælde af fejl under prøvetagning, skal du ikke betale ekstra for at foretage analysen eller undersøgelsen igen. Vi kontakter dig, hvis der opstår fejl i dine analyser og guider dig gennem eventuelle ændringer i forløbet.

 

Forsendelse

Hvis du har købt varer hos Aetas Diagnostics, som kræver forsendelse, så sørger vi for at pakke produkterne i beholdere designet til at beskytte produkterne mod skade i almindelig forsendelse. Forsendelse bliver foretaget gennem Postnord, UPS eller Fedex.

 

Abonnementsbetingelser

Abonnementsydelse

Et Baseline eller Health Intelligence abonnement giver dig ret til at modtage en årlig helbredsundersøgelse (Baseline eller Health Intelligence) samt en suPAR Health test, vægtkontrol og blodtryk udført hver 3. måned. Når du tegner abonnementet bekræfter du hermed de nævnte ydelser og er forpligtet til at opfylde de betingelser, der er beskrevet heri.

Rabatter

Som en del af dette abonnement modtager Baseline medlemmer en 10% rabat på alle tillægsydelser og konsultationer, mens Health Intelligence medlemmer modtager 15% rabat på tillægsydelser og konsultationer. Rabatterne gælder kun for de tjenester, der tilbydes direkte af Aetas, og kan ikke kombineres med andre tilbud eller rabatter.

Bindingsperiode

Ved at acceptere disse betingelser forpligter du dig til en minimumsbindingsperiode på 3 måneder fra abonnementet startdato.

Du kan ikke opsige abonnementet før udløbet af denne periode uden forudgående skriftlig godkendelse fra Aetas.

Abonnementet anses som tegnet og gyldigt, når du har modtaget ordrebekræftelse på dette.

Opsigelse

Du har ret til at opsige dit abonnement ved at give Aetas skriftlig meddelelse med 1 måneds varsel efter udløbet af minimumsbindingsperioden. Opsigelsen skal være tydelig og indeholde dit fulde navn og ønsket dato for ophør af abonnementet.

Automatisk fornyelse

Abonnement fornyes automatisk for en ny 12-måneders periode, medmindre medlemmet aktivt opsiger det. Medlemmerne vil blive informeret om den kommende fornyelse mindst 30 dage før fornyelsesdatoen og har ret til at opsige abonnementet i overensstemmelse med punkt 4.

Fortrydelsesret

Ifølge dansk lovgivning har du ret til at fortryde denne abonnementsaftale inden for 14 dage fra aftalens indgåelse. Hvis du ønsker at udøve denne ret, skal du give Aetas skriftlig meddelelse herom inden for fristen. Fristen regnes fra dato for oprettelse af abonnement.

Hvis du inden for denne periode, har gjort brug af abonnementets rabatter, vil du skulle tilbagebetale rabatterne.

Tilbagebetaling ved opsigelse

Ved gyldig opsigelse af abonnementet refunderes eventuelle forudbetalte beløb for den resterende abonnementsperiode, hvis der er betalt for en periode, der ligger efter opsigelsen. Tilbagebetalingen vil blive behandlet inden for en rimelig tidsramme efter modtagelsen af den skriftlige opsigelse.

Ændringer

Aetas forbeholder sig retten til at ændre betingelserne for dette abonnement med passende varsel til medlemmerne. Ændringerne træder i kraft efter den angivne varselperiode og vil blive kommunikeret tydeligt til medlemmerne skriftligt eller på Aetas’ hjemmeside.

 

Ansvarsfraskrivelse

Informationen på denne hjemmeside er kun til informationsformål. Intet materiale på denne hjemmeside, medmindre det udtrykkeligt er angivet, er til behandling og diagnose af sygdomme. Informationen på denne hjemmeside udgør kun information om sundhedsoptimering. Hvis du har en diagnose, er under medicinsk behandling eller er gravid, bør du altid konsultere din egen læge, før du starter en ny behandling. Ignorer eller udsæt aldrig råd fra din egen læge på grund af noget, du har læst på denne hjemmeside.

 

Force Majeure

Ingen af parterne kan holdes ansvarlige overfor den anden part for manglende opfyldelse af deres forpligtelser i henhold til denne aftale, hvis det skyldes omstændigheder uden for deres rimelige kontrol. Disse omstændigheder kan omfatte, men er ikke begrænset til, krig, terrorisme, oprør, embargorer, strejker eller andre arbejdskonflikter, naturkatastrofer, brande, oversvømmelser, eksplosioner, uheld, internationale konflikter, politiske begivenheder, mangel på råmaterialer og transportulykker.

Hvis en force majeure-situation varer i mere end 30 dage, har den ikke-forsinkede part ret til at ophæve aftalen ved at give den anden part skriftlig meddelelse herom.