Ofte stillede spørgsmål

Til de svar, du måtte søge

  Hvor længe går der inden jeg får svar på min undersøgelse og hvordan modtager jeg svaret?
  Svartider for din undersøgelse afhænger af hvilke analyser den indeholder. På vores hjemmeside kan du finde beskrivelser og den estimerede svartid for alle vores undersøgelser og analyser. Når resultatet på din undersøgelse er klar, vil du blive kontaktet af vores sundhedsfaglige team. Hvad du modtager, afhænger af hvilken undersøgelse, du har fået foretaget. Du vil enten modtage en svarrapport med alle dine resultater kombineret med vores personlige anbefalinger til dig eller du vil blive indkaldt til konsultation og gennemgang af dine resultater med kliniklægen. Derudover vil du i nogle tilfælde modtage dine analyseresultater direkte i din journal på sundhed.dk. Alle svar, rapporter, personlige anbefalinger mm. er udarbejdet og godkendt i samarbejde med vores kliniklæge.
  Kan jeg regne med resultatet af min undersøgelse?
  Vi sætter store krav til kvaliteten af vores analyser og kompetencen af vores personale. I vores laboratorie benytter vi kun valideret og godkendt udstyr og reagenser. Vi skelner tydeligt mellem hvilke analyser, der er klinisk diagnostiske og dermed CE-IVD godkendte og hvilke, der stadig kun er godkendt til research og screening. For at sikre dig den højeste kvalitet, kører vi løbende interne og eksterne kvalitetssikringskontroller og -programmer. Alt vores personale er sundhedsfagligt uddannet og gennemgår et dybdegående oplærings- og træningsprogram inden arbejde i laboratoriet. Alle vores procedurer og protokoller bliver overset af vores kliniklæger. Vi sikrer os desuden altid, at alle vores samarbejdslaboratorier har de nødvendige certifikater, godkendelser og akkrediteringer til analysering af vores undersøgelser.
  Hvordan opbevarer og sikrer I mit data?
  Når du henvender dig til os, bliver kunde hos os eller får foretaget en undersøgelse bliver dine personlige sundhedsoplysninger registreret i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem samt journalføringssystem. Derudover vil der ved undersøgelser bl.a. blive indsamlet oplysninger i form af navn, adresse, CPR-nummer, samt oplysninger vedrørende den konkrete henvendelse, diagnose og behandling. Disse oplysninger bliver behandlet og opbevaret sikkert og krypteret jf. GDPR reglerne, Sundhedsloven og Journalføringsbekendtgørelsen.
  Får jeg rådgivning af en læge, når jeg køber en undersøgelse eller test?
  Når du får lavet en undersøgelse hos os, er det altid en læge, der vurderer dine resultater, inden de bliver videregivet til dig. I nogle tilfælde vil det være en anden sundhedsfaglig medarbejder, der overleverer svarende til dig. Du har altid mulighed for at tilkøbe en konsultation med lægen, hvis dette ikke indgår i din undersøgelse.
  Udfører I alle analyserne i jeres eget laboratorie?
  Vi udfører nogle af analyserne i vores eget laboratorie. De resterende analyser bliver foretaget af speciallaboratorier, som vi samarbejder med. Disse laboratorier er beliggende i hele verderen, eksempelvis i Danmark, Tyskland, UK og USA.
  Koster det penge at blive testet hos jer?
  Hos os koster det penge at blive testet. Vi er en privatklinik og indgår derfor ikke som en del af det offentlige sundhedssystem. Private sygeforsikringer kan i nogle tilfælde refundere udgiften eller en del af udgiften når du benytter os. Du bør altid selv undersøge med din forsikring om du er dækket, og du står selv for administrationen af dette.