Baseline Dit udgangspunkt for fremtidige sundhedsmål

Baseline er en avanceret helbredsundersøgelse, der dækker din krops sundhed gennem en detaljeret analyse af dine 60 vigtigste biomarkører. Inkluderer en konsultation med omfattende fysiologiske undersøgelser, DEXA Body Scan, DNA analyse og blodprøver med hurtige resultater, samt konsultation med vores kliniklæge, hvor I sammen gennemgår dine resultater.
Pris: 8.900

KLINISKE BLODPRØVER

60


Blodprøver: Hjerte, Lever, Nyre, Blod, Væske & Elektrolytter, Vitaminer, Mineraler, Inflammation, Hormoner, Metabolisme og Immunfunktion

FYSIOLOGISKE UNDERSØGELSER

9


Vitaler: Højde, Vægt, T/H, Blodtryk, Puls, Grebsstyrke, Lungefunktion, EKG, DEXA

BIOLOGISK ALDER

suPAR


Få målt dit niveau af kronisk inflammation med en suPAR Health test

BODYSCAN

DEXA


DEXA scanning af din kropssammensætning herunder visceral fedt, fedtprocent og muskelmasse

MTHFR Genotyping

DNA


DNA analyse af et af de mest afgørende gener MTHFR

LÆGEKONSULTATION

30 MIN


Konsultation med vores kliniklæge, hvor I sammen gennemgår dine resultater, og du kan stille spørgsmål

Din kost, motion og livsstil kombineret med dine genetiske dispositioner kan påvirke din sundhed på måder, der ofte er åbenlyse, men andre gange er de ikke tydelige for dig og dine sanser. En simpel ændring kan gøre en verden til forskel for dit helbred og velbefindende, mens der andre gange er brug for mere drastiske metoder for at genoprette din sundhed og bremse for tidlig aldring.

Vores Baseline helbredsundersøgelse inkluderer mere end 60 biomarkører inden for hormoner, hæmatologi, væskebalance, elektrolytbalance, hjerte, lipider, lever, nyrer, stofskifte og mere. Desuden får du komplette fysiologiske undersøgelser, DEXA bodyscan, DNA analyse samt EKG. Tilsammen udgør det et solidt fundament for grundige beslutninger for din sundhed.

Vi anbefaler, at du får en ny undersøgelse hvert år, så vi sammen kan identificere problemer, før de udvikler sig.

Følg med i dine biomarkører og optimér dig selv

Dine prøvesvar er nemt organiserede, så du kan se, hvor du ligger, og hvor du bør ligge. Dine resultater er klar efter ca. 2 uger efter dine undersøgelser er udført.

“Det vigtigste råd, jeg kunne give nogen, ville være at få lavet blodprøver fra en pålidelig kilde. Fordi hvis du har disse grundlæggende sundhedsværdier kan du senere hen, hvis du støder på helbredsproblemer, sammenligne dine resultater.”

Andrew Huberman

Professor i neurovidenskab, Stanford University

Sådan foregår det

 

1. Booking af undersøgelse

Du booker tid til undersøgelsen online. Her kan du vælge den tid til prøvetagning, der passer dig bedst. Vi sender dig efterfølgende yderligere information.

2. Undersøgelse og prøvetagning

Prøvetagningen foregår i vores klinik i Hellerup. I klinikken vil du få foretaget fysiologiske undersøgelser, som måling af blodtryk, højde, vægt, hofte/talje mål, grebsstyrke, lungefunktion og EKG. Derudover vil du få udtaget blodprøver. Vi vil gøre alt for, at du føler dig tryg, og det er derfor altid kun vores sundhedsfaglige personale, der udfører blodprøverne. Udover dette er det muligt at få taget blodprøverne både siddende og liggende. Svartiden for denne undersøgelse er ca. 2-3 uger.

3. DEXA Body Scan

Vi booker i fælleskab tid til DEXA scanning, som foregår hos vores privathospitalspartner mindre end 100 meter fra vores klinik.

4. Resultater

Når dine resultater er klar vil du blive indkaldt til en 30 minutters svarkonsultation med vores kliniklæge. Her vil I gennemgå dine resultater og vores personlige anbefalinger til dig. Hvis det ønskes, vil der kunne udarbejdes et personligt forløb, hvor der i samråd med kliniklægen bliver lagt en grundig plan til forbedring og optimering af resultaterne.

Baseline undersøgelsen inkluderer et DEXA Body Scan, som giver dig dybdegående indsigt i din kropssammensætning, herunder mængden af visceral fedt om dine organer, din fedtprocent og muskelmasse. Visceral fedt er en afgørende markør for at kunne vurdere din risiko for sygdomme.

DEXA BODY SCAN

Kropssammensætning, Visceral fedt, Fedtprocent, Muskelmasse

YDERLIGERE INFORMATION

Få etableret din personlige baseline

En af de vigtigste fordele ved at få en årlig helbredsundersøgelse er, at vores kliniske team får et tilbagevendende indblik i din sundhedstilstand. Og en af de bedste måder at opdage uhensigtsmæssige tilstande på, er ved at have et fast udgangspunkt.

Baseline giver dig en vurdering og klinisk oversigt over din sundhed, så du kan opnå dine sundhedsmål mere succesfuldt og opretholde den livsstil, du har drømt om.

Hvad er Baseline?

Baseline helbredsundersøgelsen fortæller dig, hvor du grundlæggende står i forhold til din fysiske sundhed. Med udgangspunkt i din medicinske, sociale og familiemæssige historie påvirkes din sundhedsprofil kontinuerligt af faktorer, der påvirker dit daglige liv.

Din sundhedsprofil tager hensyn til 2 ting: Eksisterende sundhed og sygdom samt potentielle fremtidige sundheds- og sygdomstilstande. Selvom nogle ting er mere justérbare end andre, er det afgørende, at du har en præcis forståelse af din nuværende sundhedstilstand.

Hvorfor er det vigtigt at fastlægge din personlige sundhedsprofil?

Hvis du er sund, sjældent har brug for medicin og ikke går til lægen, er du måske i tvivl om, hvorfor det er vigtigt for dig at besøge os til en årlig fysisk undersøgelse.

Der er 2 vigtige bestanddele i god sundhed: Den rigtige forebyggende pleje for at forhindre forringelse af fremtidig sundhed og optimal behandling af nuværende sygdom. De fleste mennesker søger ivrigt behandling for sidstnævnte, men glemmer ofte det første.

Rutinemæssige check-ups er yderst gavnlige. Der er stærke beviser for, at årlige sundhedsundersøgelser kombineret med de rigtige forebyggende sundhedsforanstaltninger kan forhindre brugen af receptpligtig medicin samt behovet for hospitalsindlæggelse og medicinske indgreb i fremtiden. Dette kan spare både penge og liv.

Det inkluderer Baseline

Kliniske blodprøver

60 kliniske diagnostiske biomarkører for hjerte, lipid, lever, nyrer, bugspytkirtel, skjoldbruskkirtel, blod, elektrolytter, inflammation, hormoner og metabolisme.

DNA Analyse

Genotyping af genet MTHFR

Fysiologiske undersøgelser

89 vitaler herunder højde, vægt, BMI, H/T ratio, blodtryk og puls, grebsstyrke, lungefunktion, EKG og DEXA Bodyscan.

suPAR

suPAR er en biomarkør, der afslører dit niveau af kronisk inflammation i kroppen, hvilket kan give dig en præcis prognose for dit nuværende og dit fremtidige helbred. Aetas’ banebrydende suPAR Health-test giver dig mulighed for at overvåge effekten af de livsstilsændringer, som du implementerer til din dagligdag. Testen giver værdifuld information om din nuværende helbredstilstand, effekten af din sundhedsindsats og din fremtidige sygdomsrisiko.

En lav score indikerer, at dit helbred er godt, og at din krop i øjeblikket trives med din nuværende livsstil. En høj suPAR-score gør det muligt at være proaktiv og identificere underliggende årsager i god tid. Dette giver dig mulighed for at styrke dit helbred ved hjælp af livsstilsændringer og proaktiv sygdomsforebyggelse.

DEXA Body Scan

Visceral fedt, fedtprocent, muskelmasse (inkluderer ikke knogledensitet som er en seperat undersøgelse).

Gennemarbejdet rapport og 30 minutters lægekonsultation

Når dine svar er klar, vil vi indkalde dig til en konsultation med vores kliniklæge, der vil gennemgå dine resultater med dig. Du vil modtage en rapport over alle dine analyseresultater, samt nødvendige Aetas Longevity Protokoller, der er evidensbaserede og designet til at mindske inflammation i kroppen, optimere dit helbred og forebygge din risiko for kroniske lidelser.

Inkluderede biomarkører

Vitaler: Højde, Vægt, BMI, H/T ratio, Grebsstyrke, Lungefunktion, Blodtryk, EKG, DEXA Bodyscan.

DNA Genotyping – MTHFR

Blodprøver: Eosinopiler, Basopiler, Lymfocytter, Monocytter, Neutrofiler, Leukocytter, Erytrocytvolumen, Erytrocytter, Hæmoglobin, Blodplader, Calcium, Magnesium, Urinstof, Fosfat, Kalium, Natrium, Urinsyre, Kreatinkinase, Albumin, Jern, Folat, Ferritin, Transferrin, Transferrinmætning, Bilirubin, Alaninaminotransferase (ALT), Aspartataminotransferase (AST), Alkalisk phosphatase, Kreatinin, eGFR, Kolesterol, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, VLDL-kolesterol, Triglycerider, Lipoprotein(a) (mg/L), Lipoprotein(a) (nmol/L), Apolipoprotein B, Glukose, Hb(B)-hæmoglobin A1c (HbA1c), Progesteron, Androstenedion, Testosteron, Frit testosteron, Dehydroepiandrosteron-sulfat (DHEA-S), 17-hydroxyprogesteron, Seksualhormonbindende globulin (SHBG), Testosteron/SHBG, Luteiniserende hormon (LH), Follikelstimulerende hormon (FSH), Østrogen, Thyrotropin, Fri thyroxin (FT4), Triiodothyronin (T3), Højsensitiv C-reaktivt protein (hs-CRP), Soluble Urokinase Plasminogen Activator Receptor (suPAR), 25-hydroxy-vitamin D, Vitamin B12, Homocystein

Tilkøbsmoduler

Til alle vores pakker er det muligt at tilkøbe andre analyser. For mere uddybende information om vores forskellige tillægsmoduler og priser, læs mere på vores hjemmeside eller kontakt os.

  • Helgenom-sekventering
  • Farmakogenetik
  • Allergi og intolerance
  • Metal og mineraler
  • Toksiner
  • Cancer Detect
  • Neurologisk undersøgelse
  • Mikrobiom DNA analyse
  • CGM-sensor

 

Analyse af tungmetaller (tilkøb): Arsen, Bismuth, Thorium, Kobber, Mangan, Strontium, Chrom, Cad- mium, Kviksølv, Tallium, Calcium, Bor, Strontium, Jern, Zirconium, Zink/Kobber, Aluminium, Barium, Kviksølv, Tin, Lithium, Molybdæn, Zink, Arsen, Cobalt, Nikkel, Tungsten, Natrium, Jod, Svovl, Germa- nium, Calcium/Magnesium, Zink/Cadmium, Antimon, Beryllium, Tallium, Titanium, Magnesium, Selen, Vanadium, Barium, Bly, Platinum, Uran, Kalium, Fosfor, Cobalt, Rubidium, Natrium/Kalium, Calcium/Fosfor.

 

Analyse af toksiner og kemikalier (tilkøb): 2-,3-,4-Methylhippursyre (2MHA), N-Acetyl Phenyl, Cystein (NAP), Phenylglyoxylic Acid (PGO), 2-Hydroxyisobutyric Acid (2HIB), Monoethyl Phthalate (MEP), Di- methylphosphate (DMP), Diethylphosphate (DEP), 3-Phenoxybenzoic Acid (3PBA), 2,4-Dichlorophen- oxyacetic Acid (2,4-D), Tiglylglycin (TG), N-Acetyl (Carbomethyl), Cystein (NAE), Diphenyl Phosphate, Perchlorate, N-Acetyl (3,4-Dihydroxybutyl) Cystein (NABD), N-Acetyl (2,Hydroxypropl) Cystein (NAHP), N-Acetyl (Propyl) Cystein (NAPR), 2-Hydroxyethyl Mercapturic Acid (HEMA), N-Acetyl (2-Cyanoethyl) Cystein (NACE), N-acetyl-S-(3-hydroxypropyl)-L-cystein, (3-HPMA), Glyphosat.

 

Farmakogenetik (tilkøb): Analytter kan rekvireres.

 

Fødevareintolerancer (tilkøb): Abalon, Aborre, Æble, Æggeblomme, Æggehvider, Ærter, Agurk, Ål, Allehånde, Østershat, Salat, Amarant, Ananas, And, Ansjos, Appelsin, Abrikos, Artiskok, Asparges, Aubergine, Avocado, Banan, Basilikum, Mås, Blåbær, Blæksprutte, Sepia, Blåmusling, Blomkål, Blom- me, Boghvede, Broccoli, Brombær, Camembert ost, Cashewnød, Champignon, Cikorie, Citron, Citron- melisse, Daddel, Dild, Durum hvedemel, Edam ost, Emmentaler ost, Estragon, Europæisk katfisk, Fåremælk, Fennikel, Fersken, Fløde, Hytteost, Gær, Gås, Gedemælk, Ged ost, Gedde, Grønkål, Grøn- ne bønner, Grønne oliven, Gruyére ost, Gulerod, Hasselnød, Havre, Havtorn juice, Helleflynder, Hest (kød), Hestebønne, Hindbær, Hirse, Honning, Honningmelon, Hørfrø, Humle, Hummer, Hvede, Hvide bønner, Hvidløg, Hyben, Ingefær, Johannesbrød, Jordbær, Jordmandel (også kendt som tigernød), Kaf- fe, Kakao, Kakifrugt, Kål, Kalkun, Kalvekød, Kamille te, Kammusling, Kamut mel, Kanel, Kanin, Kantarel svamp, Kapers, Kardemomme, Karpe, Karrypulver, Kartoffel, Kasein, Kastanje, Katteurt, Kidneybønner, Kikærter, Kinesisk kål, Kinareddike, Kirsebær, Kiwi, Købrotein, Kokosnød, Kummin, Korianderfrø, Krab- be, Kronhjort, Kryddernellike, Kulmule, Hyse, Kylling, Lakrids, Laks, Laksrogn, Lam, Laurbærblade, Lime, Linser, Litchi, Løg, Macadamianød, Mælk, Mælkebøtte, Maj, Makrel, Malt, Mandarin appelsin, Mandel, Mango, Mozzarella, Mungbønne, Muskatnød, Nektarin, Oksekød, Ølgær, Ørred, Østers, Pære, Papaya, Paranød, Parmesan, Passionsfrugt, Jordnødder, Peber, Pebermynte, Peberrod, Pekannød, Per- sille, Rødtunge, Pinjekerner, Pistacienød, Pomelo, Porre, Quinoa, Rabarber, Radise, Rådyr, Ramsløg, Raps, Rejer, Ribs.

 

Helgenom-sekventering (tilkøb): 100% af dit DNA analyseret, den mest omfattende genetiske analyse der findes.

 

Kontakt os for en komplet liste over alle analytter, der kan tilkøbes.

Baseline

Det helt rigtige tidspunkt at tage ansvar for dit helbred, er nu

Book din Baseline undersøgelse idag og få tid inden for få dage til dine prøver og fysiologiske undersøgelser.

BOOK NU